Vereenigde Doopsgezinde Gemeente Haarlem - actueel
contact | links | sitemap | colofon | donaties
Frankestraat 24
2011 HV Haarlem
023 5321883
administratie@vdgh.nl

Agenda

Voor Kerkdiensten klik hier.

Naast de reguliere activiteiten van de verschillende groepen zijn er ook vaak incidentele bijeenkomsten: een lezing, een opening, een gconcert, enzovoorts. Een overzicht: <
 Juli
 1918.00 uur: Indonesische maaltijd, bereid door Retno Karjamenawi. Kosten € 10.00 pp, statushouders vrij. Opgave nodig, tot een week tevoren. Na afloop: Animatiefilm The Red Turtle van Oscarwinnaar Michael Dudok de Wit (onder voorbehoud).
28
Menno Meets Jansje special 14.00 uur
Workshop gedichten (haiku's, rondelen) maken en delen, o.l.v. Ada Blom.
Toegang gratis
  Augustus
  
2
wandeling langs reformatiepunten in Haarlem o.l.v. Rineke Verheus-Nieuwstraten. Vertrek De Gang (Grote Houtstraat 43). Aanvan 13.00 uur.
Na afloop een concertje in het Luthers Hofje. Deelnemerskosten  € 3,50 pp.
 9 Zomerlunch 11.30-13.30  in Kleine Vermaning van 11.30-13.30 met lezing door dr. Frits Hoogewoud. Opgave bij zr. Corrie Grimme, 025 241 36 57 of grimme@xs4all.nl.
 13 Na de kerkdienst kort orgelconcert (aanvang 11.45) en aansluitend Lunch 12.30 uur, verzorgd door de Wereldkeuken. Kosten 10 Euro pp. De Wereldkeuken is een ‘pop-up' maaltijdservice, verbonden met Stem in de Stad. De maaltijden worden helemaal verzorgd door Nieuwe Haarlemmers. Opgave tot een week tevoren nodig!
 17 Taizé-viering  met Frans Linssen, 19.00
19
 Mennoconcert