Vereenigde Doopsgezinde Gemeente Haarlem - over ons
contact | links | sitemap | colofon | donaties
Frankestraat 24
2011 HV Haarlem
023 5321883
administratie@vdgh.nl

Collecten

Er zijn aan het einde van de dienst altijd twee collecten: een voor een speciaal doel en een voor de eigen gemeente. Als er een themadienst is bepaalt de groep die dat organiseert waar het geld naar toe gaat.
Naast de wekelijkse collecten is er in de zomer een midzomercollecte, waarvoor de leden een acceptgiro krijgen en jaarlijks een doel wordt vastgesteld. Een overzicht per maand:

april: Maatschappelijk werk eigen gemeente

mei: Light for the World. Deze internationale stichting, waaraan Nederland sinds 2012 meedoet, gelooft in gelijke kansen voor iedereen, dus ook voor mensen met een handicap. Zij stimuleren vooral de kansen op onderwijs en werk. Voorbeelden zijn de oogzorg in Congo en het stimuleren van een eigen bedrijf in Kenia. Zij realiseren zich dat de clienten extra kans maken op misbruik en hebben in Oeganda een project om meisjes te leren Nee te zeggen. Er is een open organisatie cultuur, zodat misbruik door eigen mensen zoveel mogelijk wordt vermeden. Iban NL10 INGB0000000131 t.n.v. Light for the world veenendaal

 

juni: Het IBT (Instituut voor Bijbelvertaling)in Moskou vertaalt de bijbel in talen van de niet-slavische volken in de voormalige sowjetunie. Een nederlandse oma kan kiezen uit allerlei kinderbijbels, de ogen van een oma van het Zuid-Siberische Shorvolk straalden toen er eindelijk een bundel met Bijbelverhalen voor kinderen in haar taal verscheen. NL89INGB0001485137 t.n.v Stichting Witte velden o.v.v. bijdrage IBT.