Vereenigde Doopsgezinde Gemeente Haarlem - over ons
contact | links | sitemap | colofon | donaties
Frankestraat 24
2011 HV Haarlem
023 5321883
administratie@vdgh.nl

Collecten

Er zijn aan het einde van de dienst altijd twee collecten: een voor een speciaal doel en een voor de eigen gemeente. Als er een themadienst is bepaalt de groep die dat organiseert waar het geld naar toe gaat.
Naast de wekelijkse collecten is er in de zomer een midzomercollecte, waarvoor de leden een acceptgiro krijgen en jaarlijks een doel wordt vastgesteld. Een overzicht per maand:

 

november: ondersteuning vrijwilligers op de tuinderij De Ark. Deze tuinderij is gestart in 2015 en is gevestigd op het landgoed
Dennenheuvel in Bloemendaal. Er wordt voornamelijk gewerkt met deelnemers met een verstandelijke beperking, daarnaast zijn er veel
vrijwilligers actief. Het is bovendien een ontmoetingsplek voor de buurtbewoners, die een oogstaandeel kunnen kopen en een aantal malen per jaar hun oogst kunnen ophalen.

 

De Arkgemeenschap regio Haarlem bouwt sinds enkele jaren aan een gemeenschap waarin mensen met en mensen zonder verstandelijke beperking samen leven, samen werken en samen vieren. Zij willen daarmee een teken zijn dat duurzaam samen leven op basis van gelijkwaardigheid, ondanks alle verschillen die er ook zijn, goed mogelijk is. Een plek van hoop, zoals alle 150 Arkgemeenschappen wereldwijd.

De Ark heeft een plek gekregen in enkele gebouwen van voormalig klooster Euphrasia van de Zusters van de Goede Herder in Bloemendaal. Er is een woonhuis, waar nog plaats is voor vijf mensen met een verstandelijke beperking, naast de huidige drie bewoners. Er is een werkplaats en een tuinderij waar mensen met een verstandelijke beperking kunnen komen voor werk en zinvolle dagactiviteiten. En er is een gemeenschap om heen, die dat - tot nu toe geheel op vrijwillige basis - opbouwt en draagt. Ook door samen te vieren en bezinnend stil te staan bij bronnen van inspiratie.

Dit najaar of deze winter moet de werkplaats heringericht worden, zodat het een aantrekkelijke, warme en veilige werkplek is. Een bijdrage van donateurs, fondsen en collectegelden is daarbij van harte welkom. De deelnemers, medewerkers en vrijwilligers van de werkplaats en De Ark zullen er blij mee zijn.

 

collectedoel december : Diaconale kerstgift voor Syrie. Dit is een actie van Dorcas, EOmetterdaad,Kerk in Actie en World Vision om Syrische kinderen via spel in een buurthuis hun ervaringen te laten verwerken.

 


Januarie 2019: Ondersteuning van een duits echtpaar dat in Zuid-Korea voor het MCC hulp verleent.