Vereenigde Doopsgezinde Gemeente Haarlem - over ons
contact | links | sitemap | colofon | donaties
Frankestraat 24
2011 HV Haarlem
023 5321883
administratie@vdgh.nl

Collecten

 Er zijn aan het einde van de dienst altijd twee collecten: een voor een speciaal doel en een voor de eigen gemeente. Als er een themadienst is bepaalt de groep die dat organiseert waar het geld naar toe gaat.
Naast de wekelijkse collecten is er in de zomer een midzomercollecte, waarvoor de leden een acceptgiro krijgen en jaarlijks een doel wordt vastgesteld. Een overzicht per maand:

 

April: Stichting Chivombo
Stichting Chivombo is in 2007 opgericht met als doel de structurele verbetering van onderwijs en gezondheidszorg in het dorp Chivombo en omgeving in de Chavuma - Zambezi regio in de ‘Northwestern' provincie in Zambia, zuidelijk Afrika. Het dorp is een boerengemeenschap, er wonen rond de 4000 inwoners. In de omliggende regio wonen ongeveer 11000 mensen.
Welke projecten nodig zijn wordt goed afgestemd met de bewoners en lokale autoriteiten. In de afgelopen 11 jaar zijn een aantal projecten gerealiseerd op het gebied van onderwijs en gezondheidzorg.
Momenteel zijn er twee nieuwe klaslokalen in aanbouw. Deze lokalen gaan 2 sterk verouderde en daardoor op termijn onveilige lokalen vervangen. Naar verwachting worden de nieuwe lokalen volgend jaar in gebruik genomen.

 

Mei: diaconale stichting gevangenenzorg De Sluis in Zaanstad.
Deze stichting verzorgt sinds de oprichting in 20126 samen met de pastoraal weker en vele vrijwilligers voor kerkdiensten(circa 40 bezoekers per keer) , voor nazorg van (ex)gedetineerden en hun partners, kledinguitgifte en de bloemengroet en de reintegratie. De inzet is gericht op vele persoonlijke hulp-en zingevingsvragen.

 

Juni: Haarlem Mozaïek

De Stichting Haarlem Mozaïek wordt gevormd door mensen die nog niet zo heel lang in Haarlem wonen. We noemen onszelf ‘Nieuwe Haarlemmers'. We komen overal vandaan, van alle continenten. In Haarlem wordt door veel organisaties, de gemeente, de kerken, de sportclubs, de bibliotheek, enz. van alles georganiseerd voor Nieuwe Haarlemmers. We voelen ons vaak welkom! Maarre.... We organiseren ook graag zelf. Op onze manieren. Op onze tijden. Met onze onderwerpen. En omdat we uit vijf continenten komen is er niet één manier, geen juiste tijd en een veelheid aan onderwerpen. Het leukste is als we allemaal samen iets doen. Een waar Mozaïek!

 

We zijn in de voorjaarsvakantie met 70 kinderen en hun ouders bij Monkey Town = een speelhal - geweest. We geven kookworkshops vanuit de vijf continenten. We helpen elkaar met het invullen van moeilijke formulieren of het ontcijferen van brieven van de overheid. De komende zomer bieden we aan Nieuwe en Oude Haarlemmers excursies aan naar musea, naar de Amsterdamse haven enz. Bij al onze activiteiten letten we erop dat de voertaal Nederlands is. En ontmoeting centraal staat. We wonen nu allemaal in Nederland. We vormen het Haarlemse Mozaïek.

 

Juli: VPSG: Luisterend oor

Stichting VPSG bestaat al sinds 1985 en biedt in Haarlem aan de Nieuwe Groenmarkt 8 een luisterend oor en ondersteuning aan vrouwen en mannen die in hun leven te maken hebben gehad met seksueel misbruik.
Seksueel misbruik is een groot maatschappelijk probleem; 22% van de vrouwen en 6% van de mannen in Nederland geeft aan hier ervaring mee te hebben. Gevolgen van het misbruik kunnen heel langdurig zijn en soms levenslang effect hebben.
Naast gesprekken en counseling via e-mail organiseert de VPSG ook verdiepend groepswerk en een trauma-yogagroep.
In het hulpaanbod heeft de VPSG specifieke aandacht voor geloofs- en zingevingsvragen die een rol kunnen spelen bij de verwerking van het misbruik.
Om te zorgen voor meer kennis over deze problematiek organiseren wij ook workshops, studiemiddagen en verzenden we digitale nieuwsbrieven. Ook doen we mee in de voorbereiding voor een kerkdienst over het thema.
De VPSG krijgt geen subsidie en leeft van giften en donaties van donateurs, kerken en fondsen.