Vereenigde Doopsgezinde Gemeente Haarlem - over ons
contact | links | sitemap | colofon | donaties
Frankestraat 24
2011 HV Haarlem
023 5321883
administratie@vdgh.nl

Collecten

Er zijn aan het einde van de dienst altijd twee collecten: een voor een speciaal doel en een voor de eigen gemeente. Als er een themadienst is bepaalt de groep die dat organiseert waar het geld naar toe gaat.
Naast de wekelijkse collecten is er in de zomer een midzomercollecte, waarvoor de leden een acceptgiro krijgen en jaarlijks een doel wordt vastgesteld.
Een overzicht per maand:

Juli: lepra ziekenhuizen, project van de zending.
Wereldwerk, speciaal voor vluchtelingenkinderen in het Midden-Oosten: Jordanië en Libanon. Dit hulpwerk loopt via de Mennonite Central Committee (mcc).mccis in deze regio zeeactief en beschikt over een lokaan netwerk van organisaties die zich voor de opvang van vluchtelingen ter plekke inzetten. Het geld dat bijeen wordt gebracht wordt gebruikt voor leermiddelen, basisgezondheidszorg
en psychische hulp. In de kampen wordt door de mensen zelf (vooral vrouwen) lesgegeven en medische hulp verstrekt, maar ontbreekt het vaak aan materialen.

Aug.: vluchtelingen en statushouders in Haarlem.
In de maand augustus verhuizen de meeste statushouders die nog geen eigen woning hebben naar het complex aan het Delftplein. 80 woningen voor statushouders en 80 voor mensen uit Haarlem die al lang op de wachtlijst staan. Het moet een echt project van ‘samen' en ‘integratie' zijn. De gemeente Haarlem stelt daarom twee woningen ter beschikking voor gemeenschappelijk gebruik: samen theedrinken, met een groepje een maaltijd maken en samen eten. Er komen basisvoorzieningen (een koffiezet apparaat, waterkoker, borden en bestek). Wij gaan collecteren voor een basispakket aan gezelligheid: de thee en de koffie, rijst en uien, suiker, olie en azijn, limonade voor de kinderen. Een abonnement op het Haarlems Dagblad en de Donald Duck. Voor alle bewoners, van welke achtergrond dan ook.

September: Vredesproject Christian Peace team. Dit team valt onder het Doopsgezind Wereldwerk. Een van de projecten is het ondersteunen van Indianen in Canada zodat zij toegang krijgen tot hun uitgestrekte gronden en jachtgebieden. Hun eigendom was nooit beschreven, alleen bekend via mondelinge overlevering. Hun levenswijze en omgang met de aarde is wezenlijk anders dan de levenswijze vanuit de westerse industriële cultuur. Dat levert regelmatig conflicten op met grote industrieën en de overheid. Het Christian Peace team ondersteunt zonder geweld te gebruiken de indianen als reactie op hardhandig ingrijpen van de Canadese overheid. Het verschil in visie op leven en omgang met de aarde heeft geleid tot zeer ingrijpende heropvoedingsprogramma's, waarbij kinderen werden weggehaald bij hun ouders en op kostscholen werden geplaatst naar westers, Engels model. Het Christian Peace Team probeert vanuit hun christelijke opvatting van solidariteit de conflicten te begeleiden.