Vereenigde Doopsgezinde Gemeente Haarlem - over ons
contact | links | sitemap | colofon | donaties
Frankestraat 24
2011 HV Haarlem
023 5321883
administratie@vdgh.nl

Collecten

 Er zijn aan het einde van de dienst altijd twee collecten: een voor een speciaal doel en een voor de eigen gemeente. Als er een themadienst is bepaalt de groep die dat organiseert waar het geld naar toe gaat.
Naast de wekelijkse collecten is er in de zomer een midzomercollecte, waarvoor de leden een acceptgiro krijgen en jaarlijks een doel wordt vastgesteld. Een overzicht per maand:

 

 

 

Juni: diaconale stichting gevangenzorg De Sluis in Zaanstad

Deze stichting verzorgt sinds de oprichting in 2012 samen met de pastoraal werker en vele vrijwilligers voor kerkdiensten (ca. 40 bezoekers per keer), voor nazorg van (ex)gedetineerden en hun partners, kledinguitgifte en de bloemengroet en de reintegratie. De inzet is gericht op vele persoonlijke hulp- en zingevingsvragen.

 

 

Juli: VPSG: Luisterend oor

Stichting VPSG bestaat al sinds 1985 en biedt in Haarlem aan de Nieuwe Groenmarkt 8 een luisterend oor en ondersteuning aan vrouwen en mannen die in hun leven te maken hebben gehad met seksueel misbruik.
Seksueel misbruik is een groot maatschappelijk probleem; 22% van de vrouwen en 6% van de mannen in Nederland geeft aan hier ervaring mee te hebben. Gevolgen van het misbruik kunnen heel langdurig zijn en soms levenslang effect hebben.
Naast gesprekken en counseling via e-mail organiseert de VPSG ook verdiepend groepswerk en een trauma-yogagroep.
In het hulpaanbod heeft de VPSG specifieke aandacht voor geloofs- en zingevingsvragen die een rol kunnen spelen bij de verwerking van het misbruik.
Om te zorgen voor meer kennis over deze problematiek organiseren wij ook workshops, studiemiddagen en verzenden we digitale nieuwsbrieven. Ook doen we mee in de voorbereiding voor een kerkdienst over het thema.
De VPSG krijgt geen subsidie en leeft van giften en donaties van donateurs, kerken en fondsen.