Vereenigde Doopsgezinde Gemeente Haarlem - over ons
contact | links | sitemap | colofon | donaties
Frankestraat 24
2011 HV Haarlem
023 5321883
administratie@vdgh.nl

Collecten

Er zijn aan het einde van de dienst altijd twee collecten: een voor een speciaal doel en een voor de eigen gemeente. Als er een themadienst is bepaalt de groep die dat organiseert waar het geld naar toe gaat.
Naast de wekelijkse collecten is er in de zomer een midzomercollecte, waarvoor de leden een acceptgiro krijgen en jaarlijks een doel wordt vastgesteld. Een overzicht per maand:

Januari: project nazorg ex-gedetineerden "De Sluis" in samenwerking met andere kerken in de Zaanstreek en Kennemerland. De stichting De Sluis wil mensen die in een gevangenis verblijven helpen om na detentie de stap te maken naar de maatschappij buiten de gevangenis en hen ondersteunen zodat zij hun levensweg zo goed mogelijk kunnen vervolgen. Er is een vrijwilligersgroep uit de kerken. Veel kerken zijn in feite veelzijdige sociale gemeenschappen die als een waardevol netwerk kunnen fungeren. In de tijd dat de Haarlemse Koepel toch als Huis van Bewaring in gebruik was, werkten wij als doopsgezinden intensief aan een dergelijk programma mee.

 

februari : Stem in de Stad. Dit doel heeft eigenlijk geen toelichting nodig.Maaar toch voor wie nieuw is in Haarlem: Stem in de Stad is een diaconaal centrum in de binnenstad van Haarlem. Met tweehonderdvijfenzeventig vrijwilligers en veertien professionals richt Stem in de Stad zich op mensen in nood.
Ieder mens heeft het nodig om gezien te worden, om aandacht te krijgen. Dat is het uitgangspunt van het werk bij Stem in de Stad. Wij zien in Haarlem en omgeving veel mensen die eenzaam zijn, die wel wat menselijke warmte kunnen gebruiken. Onder onze gasten zijn mensen die dakloos of thuisloos zijn, die gevlucht zijn of overleven in de illegaliteit, mensen met schulden, mensen die heel weinig anderen om zich heen hebben. Met onze vrijwilligers bieden wij een Huis van Aandacht voor deze mensen. De ontmoeting staat daarbij centraal en waar nodig geven wij ook concrete hulp: wij koken een warme maaltijd voor wie op straat leeft, helpen bij het invullen van formulieren en geven taallessen.

 

maart: Stichting "Welzijn Kinderen van Bal Anand". Deze stichting stelt zich ten doel om gehandicapte linderen uit het
kindertehuis in Bal Anand, dat net buiten Mumbai, India, ligt de rest van hun leven begeleid te laten wonen. Deze kinderen zijn na hun
geboorte afgestaan, of zijn zwervend aangetroffen. Zij komen niet voor adoptie in aanmerking omdat zij verstandelijk of lichamelijk gehandicapt zijn.De kinderen worden tot hun volwassenheid opgevangen in dit kinderhuis, maar daarna moeten ze zichzelf redden. daarvoor is deze stichting opgericht. Informatie staat op www.stichtingbalandand.nl