Vereenigde Doopsgezinde Gemeente Haarlem - over ons
contact | links | sitemap | colofon | donaties
Frankestraat 24
2011 HV Haarlem
023 5321883
administratie@vdgh.nl

Collecten

Er zijn aan het einde van de dienst altijd twee collecten: een voor een speciaal doel en een voor de eigen gemeente. Als er een themadienst is bepaalt de groep die dat organiseert waar het geld naar toe gaat.
Naast de wekelijkse collecten is er in de zomer een midzomercollecte, waarvoor de leden een acceptgiro krijgen en jaarlijks een doel wordt vastgesteld. Een overzicht per maand:

 

augustus: Stichting Haarlemmerkweektuin. Dit is een non-profitorganisatie die de voormalige kweektuin van de gemeente Haarlem omvormt tot het centrum voor duurzaamheid. Een groot aantal vrijwilligers is hierbij betrokken, vooral kinderen worden hier
geinteresseerd in duurzaam en organisch groente te verbouwen onder leiding van vrijwilligers. Er komen paden en grasvelden voor kinderen met een lichamelijke beperking.

 

september: vredesproject wereldwerk. Dit gaat om een veilig thuis voor verwaarloosde kinderen in Montevideo. daar wonen 9 jongens
tussen 8 en 22 jaar, zijn door de Uruguyaanse kinderbescherming aangemeld. Ze krijgen staatstoelage maar deze is lang niet toereikend
genoeg.

 

oktober: Oude Zijds 100 Amsterdam. Opvang van daklozen en illegalen, medische verzorging en bevorderen gemeenschapsleven in een
gemeenschappelijke woongemeenschap in de binnenstad van Amsterdam. Zij probeert een hulpvraag te beantwoorden van ieder die aanklopt voor hulp. Er werken hoofdzakelijk vrijwilligers, ook de medische zorg is vrijwilligerswerk. In de woongemeenschap worden o.a. sociale vaardigheden geoefend en gewerkt aan reintegratie in de maatschappij.

 

De zomercollecte is voor een promotiescherm voor jansje vanwege hun 10-jarig bestaan.