Vereenigde Doopsgezinde Gemeente Haarlem - over ons
contact | links | sitemap | colofon | donaties
Frankestraat 24
2011 HV Haarlem
023 5321883
administratie@vdgh.nl

Dienende kerkenraad

De Dienende Kerkenraad is het bestuur van de gemeente. Mensen worden voor drie jaar gekozen door de Algemene Ledenvergadering voor een periode van 3 jaar. Met de mogelijkheid van een termijn verlenging. Door de Dienende Kerkenraad wordt het beleid voorbereid en deels ook uitgevoerd.

Dhr. Jonathan Mateyo Voorzitter
Dhr. Johannes Homan Voorzitter
Dhr. Hylke ten Cate Secretaris, Vertegenw. Broederschapsvergadering, Vertegenw.Noordhol. Doopsgez. Soc., Raad van Kerken Haarlem
Mevr. Janneke Kanbier- Van het Spijker 2e Secretaris, College van diaconessen
Dhr. Ton de Rek 1e Kassier, Cie. bouw& onderhoud, Beleggingscommissie
Dhr. Johan Groenevelt 2e Kassier, Cie. jeugdwerk
Mevr. Hanneke Teeuwen- Hos Cie. maatschappelijk werk, Beleggingscommissie
Mevr. Nynke Idema
Dhr. Herman Heijn Leraar, Cie. Collecteplan, Culturele commissie, Cie. Eredienst, Cie. maatschappelijk werk
Dhr. Alex Noord Leraar, Cie. jeugdwerk, Cie. archief & bibliotheek, Cie. publiciteit & communicatie

Het reglement van de VDGH vindt u hier. Herman Heijn

Herman Heijn

Predikant

Herman Heijn is niet alleen een van de twee predikanten in Haarlem, hij is betrokken bij het project Building Bridges of Hope van de Engelse Raad van Kerken, zit in het bestuur van de Nederlandse Zendingsraad en is adviseur van De Wereld van Jansje, de beste winkel van Haarlem. Herman is nauw betrokken bij het jongerenwerk van de Doopsgezinden.
Heijn: "Geloven is op reis zijn".

Herman Heijn heeft diverse boeken geschreven. O.a.
• Dansen met de Gouden Kikker - Global Warming & het Onze Vader (ook in het Engels verkrijgbaar)
• Via Teylers Gang, over de toekomst van kerken
023-5283633 (ma t/m vrij 8.30 - 9.00 uur)  hermanheijn@vdgh.nl


Alex Noord

Alex Noord

Ds Alex Noord stelt zich voor: Sinds 1 mei 2014 ben ik als predikant verbonden aan de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Haarlem. Ik werkte hiervoor in Gouda (1995-2000) en Utrecht (2000-2014). Naast mijn taak in de Haarlemse gemeente ben ik sinds februari 2011 rector van het Doopsgezind Seminarium in Amsterdam.
Geloof heeft volgens mij - anders dan wel eens wordt gedacht - meer te maken met vragen dan met antwoorden. Ik ervaar dat sterk bij doopsgezinden. In ons kleine, maar levendige kerkgenootschap wordt steeds weer geprobeerd de vragen van nú te verbinden met de verhalen van tóen. Doopsgezinden geven op een open manier vorm aan hun geloof. De vragen van ieder mens doen er toe. Doopsgezinden hebben een open oog en oor voor de eigen geloofsontwikkeling van ieder mens. Een geloofsbelijdenis schrijf je bij doopsgezinden dan ook zélf.
Ontmoeting is een sleutelwoord in mijn werk als predikant. Ik vind het steeds weer boeiend om met mensen op weg te gaan en te zoeken naar wat in het bestaan van alledag betekenis heeft. In mijn werk ontmoet ik zowel oudere als jongere mensen. Juist die afwisseling houdt voor mij het werk spannend (en houdt me ook zelf bij de les).
Kortom: ik beleef mijn werk nog steeds als heel bijzonder. Wilt u eens kennis komen maken, bezoek dan eens één van onze diensten!