contact | links | sitemap | colofon | donaties
Frankestraat 24
2011 HV Haarlem
023 5321883
administratie@vdgh.nl

Kleine Vermaning

De Kleine Vermaning is als N.P.B. kerk in 1926 gebouwd en in 1996 aangekocht door de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente Haarlem. Na een flinke inwendige verbouwing o.a. van de kosterswoning is de kerk in 1997 weer in gebruik genomen.

Het gebouw is een zaalkerk en werd in 1926 gebouwd door de architect H. Tuininga. Het pand bestaat uit een enkele bouwlaag onder een hoog zadeldak waarvan de noklijn haaks op de Postlaan is gericht met in de nok een kleine klokkenstoel. De zijgevels van de kerk worden geleed door uitgemetselde steunberen waardoor vier traveeën ontstaan. De travee nabij de Postlaan heeft in tegenstelling tot de overige traveeën geen verticale vensters, maar een deur en wordt door een lage topgevel afgesloten. De deur is een dubbele voordeur die aan de bovenzijde driehoekig is afgewerkt. De gevels zijn opgetrokken uit geelrode baksteen met gesintelde exemplaren en worden onderbroken door verticale vensterreeksen met deels figuratief glas-in-lood, voorstellende de vier evangelisten. Er is een vijfde raam met de voorstelling van Christus. Het geheel wordt overkapt door een samengesteld zadeldak en is met rode Hollandse pannen bedekt. De bouwstijl van de kerk is Amsterdamse School. De kerk is een Provinciaal Monument.