Vereenigde Doopsgezinde Gemeente Haarlem - actueel
contact | links | sitemap | colofon | donaties
Frankestraat 24
2011 HV Haarlem
023 5321883
administratie@vdgh.nl

Lunch en Lezing, 9 maart

Deze kinderen zijn na hun geboorte afgestaan of zijn zwervend aangetroffen. Zij komen niet voor adoptie in aanmerking omdat zij verstandelijk of lichamelijk gehandicapt zijn. De kinderen worden tot hun volwassenheid opgevangen in het kinderhuis, maar daarna moeten ze zichzelf zien te redden, wat in feite een onmogelijkheid is. De stichting is opgericht om hen de rest van hun leven op een zorgboerderij te laten wonen en werken. Wij hebben een bestuurslid van de Stichting Weeshuis der doopsgezinden uit Haarlem gevraagd te reageren op het verhaal van Karin Wiering over de wenselijkheid van het instandhouden van weeshuizen anno 2018. Vanzelfsprekend krijgt zij de kans om wederwoord te geven. De collectes in maart zijn bestemd voor het werk in Bal Anand. Inloop vanaf 11.45, aanvang lezing 12.15 aanvang lunch 13.00 uur. Opgave: administratie@vdgh.nl
<< terug
Lunch en Lezing, 9 maart