Vereenigde Doopsgezinde Gemeente Haarlem - actueel
contact | links | sitemap | colofon | donaties
Frankestraat 24
2011 HV Haarlem
023 5321883
administratie@vdgh.nl

Nieuws

Nieuws rond statushouders in Kennemerland
Haarlem Mozaïek
Een aantal Nieuwe Haarlemmers heeft een jaar geleden een eigen stichting opgericht. Eritreeërs, Syriërs, Duits/Turks en Nederlanders hebben de handen ineengeslagen. Ze organiseren diverse activiteiten Voor alle Haarlemmers. We houden jullie op de hoogte. Leerlingen van het Novacollege hebben een website voor ze gebouwd.
In ieder geval: eerste dinsdag van de maand: Praathuis, Amsterdamstraat 57, 17.00 - 19.00 uur. (in januari 2e dinsdag = 8 januari)
...........................................................................................................................................................................


Terugkeer naar land van herkomst?
Assad is nog steeds aan het bewind, wat dat betreft is er niets veranderd. Maar in veel gebieden is IS - zo denkt men - onschadelijk gemaakt. Er zijn Syriërs die erover denken om terug te gaan naar hun eigen land. Maar hoe neem je zo'n beslissing? De coördinatiegroep onderzoekt momenteel hoe we mensen kunnen ondersteunen bij het nemen van moeilijke beslissingen. Dat kunnen we zeker niet zelf. Maar hopelijk lukt het ons om mensen /instanties te vinden die hier ervaring mee hebben (denk aan Joegoslavië). Ideeën? Graag!!

...........................................................................................................................................................................

 

Vluchtelingen en Vrijwilligers
Dit project - o.a. geïnitieerd door de doopsgezinde gemeente - is van pilot nu regulier opgenomen in het werk van Stem in de Stad. Het is samen met de initiatiefnemers geëvalueerd en er worden nieuwe doelen gesteld. Myrna Bockhoudt is de projectleider.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wat kan jij doen: vragen vanuit de statushouders
Sommige mensen vragen wat zij kunnen betekenen voor statushouders. Waar altijd vraag naar is:
- fietsen en lessen in fiets reparatie
- huisraad (liefst aanbieden via Facebook Help statushouders Haarlem e.o.)
- Met stip: Haarlemmaatje (aanmelden: thuisinhaarlem@haarlemeffect.nl)


............................................................................................................................................................................


Samenwerkende kerken
Vanaf het moment dat de vluchtelingenstroom op gang kwam zijn een aantal kerken, zowel van de Gidskerken als van de Raad van Kerken, intensief gaan samenwerken. Maandelijkswordt er een digitale Nieuwsbrief verspreid met de laatste ontwikkelingen. Je kan je hiervoor opgeven via gastenindestad@gmail.com