Vereenigde Doopsgezinde Gemeente Haarlem - actueel
contact | links | sitemap | colofon | donaties
Frankestraat 24
2011 HV Haarlem
023 5321883
administratie@vdgh.nl

Nieuws

Nieuws rond statushouders in Kennemerland
............................................................................................................................................................................
Haarlem Mozaiek
Een aantal Nieuwe Haarlemmers heeft een eigen stichting opgericht. Eritreeërs, Syriërs, Duits/Turks en Nederlanders hebben de handen ineengeslagen. Ze gaan diverse activiteiten organiseren. Voor alle Haarlemmers. We houden jullie op de hoogte. Leerlingen van het Novacollege gaan een website voor ze bouwen.
...........................................................................................................................................................................

Sociaal Programma Statushouders 2018
Vanuit de coordinatiegroep Kerken en Vluchtelingen hebben we een bijdrage geleverd aan het uitdenken van een introductieprogramma voor nieuwe statushouders, nieuwe Haarlemmers. De doelstelling van dat programma is dat elke statushouder die vanaf 1/1/2018 in Haarlem en Zandvoort komt wonen beschikt over basiskennis die noodzakelijk is voor een goede start in onze gemeenten (en voelt zich welkom). Het programma duurt 8 weken. Statushouders worden geïnformeerd over meest elementaire regelingen en voorzieningen, en de weg gewezen naar het bestaande lokale aanbod. Een dergelijk integraal programma bundelt diverse initiatieven die ook in 2017 al plaatsvonden, maar waarbij sprake was van enige versnippering/gebrek aan overzicht bij de Nieuwe Haarlemmer, en waarvoor Nieuwe Haarlemmers steeds separaat werden uitgenodigd. We zijn blij dat de gemeente Haarlem dit zo prima oppakt. De cursus wordt gegeven door Nova College, DOCK en Haarlem Effect bij Haarlem Mozaïek.
...........................................................................................................................................................................

Verbinden
Haarlemmers willen Nieuwe Haarlemmers leren kennen. En omgekeerd. Een keer bij elkaar eten, met familie of een paar mensen uit de straat naar het strand, naar een museum of een wandeling langs de Haarlemse hofjes. Heb je een idee, maar ken je geen (nieuwe) Haarlemmers? Mail naar: Herman Bouma info@presenthaarlem.nl. Hij zoekt een goede match.
...........................................................................................................................................................................

Cijfers
De taakstelling voor huisvesting van statushouders voor de 1e helft van 2018 zijn bekend (en hoger dan verwacht)
Bloemendaal: 18
Haarlem: 119
Heemstede: 21
Zandvoort: 13


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wat kan jij doen: vragen vanuit de statushouders
Sommige mensen vragen wat zij kunnen betekenen voor statushouders. Waar altijd vraag naar is:
- fietsen en lessen in fiets reparatie
- huisraad (liefst aanbieden via Facebook Help statushouders Haarlem e.o.)
- Met stip: Haarlemmaatje (aanmelden: thuisinhaarlem@haarlemeffect.nl)


............................................................................................................................................................................


Samenwerkende kerken
Vanaf het moment dat de vluchtelingenstroom op gang kwam zijn een aantal kerken, zowel van de Gidskerken als van de Raad van Kerken, intensief gaan samenwerken. Maandelijkswordt er een digitale Nieuwsbrief verspreid met de laatste ontwikkelingen. Je kan je hiervoor opgeven via gastenindestad@gmail.com